Τελική βαθμολογία

          Η τελική βαθμολογία που θα περιλαμβάνει τα δύο τετράμηνα και τον βαθμό της γραπτής εξέτασης καθώς και τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών και μαθητριών, θα δοθεί στους γονείς  και κηδεμόνες αμέσως μετά τα αποτελέσματα της 2ης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018.

Ημερομηνίες παράδοσης βαθμολογίας: 28 και 29 Ιουνίου 2018.

Ώρες 9.00πμ-13.00μμ.

Αποτέλεσμα εικόνας για υποστηρικτική διδασκαλία

Πρόσθετες πληροφορίες