Περί του τρόπου προαγωγής και απολύσεως των μαθητών Γυμνασίου

Προεδρικό Διάταγμα 465/1981

Πρόσθετες πληροφορίες