Σύντομος σχολικός κανονισμός (σχ. έτος 2013-14)

Διαβάστε τον σύντομο σχολικό κανονισμό για το σχολικό έτος 2013-14  εδώ

και αμέσως παρακάτω τον πλήρη σχολικό κανονισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες