Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο

       Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2016-17, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας και το οποίο μπορούν να το ανοίξουν πατώντας παρακάτω στην ένδειξη attachments.

Η ενημέρωση αυτή έχει σταλεί με έγγραφο και στο σχολείο μας

Πρόσθετες πληροφορίες