Βαθμολογία β΄τετραμήνου

                 Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας ότι η βαθμολογία του 2ου τετραμήνου θα παραδοθεί στους ίδιους την Πέμπτη 7 Ιουνίου ώρα 12.00-13.00 μμ.

    Τα αποτελέσματα επίσης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Ιουνίου 2018 θα εκδοθούν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 ώρα 14.00μμ. Συγχρόνως θα ανακοινωθούν: α) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας και β) το πρόγραμμα της 2ης εξεταστικής περιόδου.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν το δικαίωμα αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων δύο (2) μέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, υποβάλλοντας αίτηση στο σχολείο καθώς και το σχετικό παράβολο.

Αποτέλεσμα εικόνας για έλεγχοι γυμνασίου

Πρόσθετες πληροφορίες