Πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας Ιουνίου 2018

  • Εκτύπωση

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που παραπέμπονται στην 2η εξεταστική περίοδο του Ιουνίου θα ξεκινήσει την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 ώρα 8.15πμ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα της υποστηρικτικής διδασκαλίας  σε όλα τα μαθήματα και για όλες τις τάξεις αναρτάται  αναλυτικά παρακάτω: