Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20200324_40269_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_%CE%A0%CE%A3%CE%94.pdf

Πρόσθετες πληροφορίες