ΤΜΗΜΑ Γ4

  • Εκτύπωση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος  Γ4α και Γ4β κάθε Δευτέρα θα κάνουν μάθημα μόνο την 4η και την 5η ώρα αναλόγως με την ομάδα στην οποία ανήκουν.

  1. Την Δευτέρα 18/5 θα έρθει στο σχολείο η ομάδα Γ4α ώρα 10.45 πμ. 
  2. Την Δευτέρα 25/5 θα έρθει στο σχολείο η ομάδα Γ4β ώρα 10.45 πμ.