ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα συνεχιστεί μέχρι 30 Μαίου 2020. Αν υπάρξει παράταση θα ενημερώσουμε γονείς και μαθητές/τριες.

 

Πρόσθετες πληροφορίες