ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • Εκτύπωση

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα συνεχιστεί μέχρι 30 Μαίου 2020. Αν υπάρξει παράταση θα ενημερώσουμε γονείς και μαθητές/τριες.