ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 1/6/2020

Αναρτούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για Δευτέρα 1/6/20 και για Τρίτη 2/6/20 προς ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι  Δευτέρα 1/6 , Τρίτη 3/6 και Παρασκευή 5/6 θα προσέλθει στο σχολείο η υποομάδα α

ενώ Τρίτη 2/6 και Πέμπτη 4/6 η υποομάδα β

 

Πρόσθετες πληροφορίες