ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Webex

Aναρτούμε το αρχείο με τις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας  που θα χρησιμοποιεί κάθε μαθητής ή μαθήτρια για να μπαίνει στο διαδικτυακό μάθημα μέσω της πλατφόρμας webex και του ΠΣΔ.

O μαθητής ή η μαθήτρια θα επισκέπτεται την διεύθυνση του κάθε καθηγητή και θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα της κάθε διδακτικής ώρας σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου.

 

Πρόσθετες πληροφορίες