Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για να μπορεί ένας μαθητής ή μαθήτρια να παρακολουθήσει την Ασύγχρονη Εκπαίδευση (eclass), πρέπει ο γονέας να έχει κάνει εγγραφή μαθητή /τριας στο Π.Σ.Δ. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)

https://register.sch.gr/students/ 

 

Πρόσθετες πληροφορίες