10 άτομα με ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν

εργασία του μαθητή Χάρη Φρατζάκη

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες