Τροχαία Ατυχήματα-Κυκλοφοριακή Αγωγή

 

Εργασία στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής σε μορφή power point

των μαθητών της Γ' Γυμνασίου :

Φρατζάκη Χάρη 

Φουντουλάκη Γιώργου 

Χατζηδιαμαντή Φωτεινής

 

Πρόσθετες πληροφορίες