Πρόγραμμα παραπεμπτικών και επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016

         Ενημερώνουμε μαθητές, μαθήτριες και γονείς ότι οι παραπεμπτικές και επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016 θα ξεκινήσουν Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιου του Υπουργείου Παιδείας.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων μπορείτε να ανοίξετε το παρακάτω αρχείο excel (attachments).

Οι μαθητές/τριες εξετάζονται τον Σεπτέμβριο στην εξεταστέα ύλη περιόδου Μαίου-Ιουνίου 2016.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με πρόεδρο την Διευθύντρια του σχολείου και δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας πλην των μαθημάτων της ξένης γλώσσας όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται προφορικά και γραπτά πλην των ειδικών κατηγοριών που εξετάζονται μόνο προφορικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας.

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους θα γίνει 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Θα επακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση. 

Πρόσθετες πληροφορίες