ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 2017-18

       

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Α' Γυμνασίου μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο μας (το αργότερο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη), για να προσκομίζουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή όλων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το ΑΔΥΜ μπορούν οι γονείς να το κατεβάσουν και από την ιστοσελίδα μας

Η προσκόμισή του στο σχολείο είναι υποχρεωτική και ισχύει για όλη τη φοίτηση στο Γυμνάσιο.Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, χωρίς ο/η μαθητής/τρια να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Πρόσθετες πληροφορίες