Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

          

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας για την εγκύκλιο  του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την απαλλαγή στα Θρησκευτικά. Στο αρχείο που επισυνάπτουμε, θα βρείτε πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς προκειμένου το σχολείο να κάνει δεκτή την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής του παιδιού τους από το μάθημα των Θρησκευτικών. Επίσης στην εγκύκλιο επισημαίνονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει το σχολείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν απαλλαγή στο μάθημα των Θρησκευτικών. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική εγκύκλιο.

Πρόσθετες πληροφορίες