Πρόγραμμα Σύγχρονης ΕξΑπ Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της εξΑπ Διδασκαλίας (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) θα αναρτάται στο εξής μόνο στην ιστοσελίδα μας.

τηλεδιάσκεψη – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

Πρόσθετες πληροφορίες