Μαθητικός διαγωνισμός "Θαλής 2013"

Φετινή επιτυχούσα του σχολείου μας

στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Μαθηματικών

είναι η μαθήτρια του Β3

Πατατούκου Μαρία.

Ευχόμαστε συγχαρητήρια για την επιτυχία της!

Πρόσθετες πληροφορίες