Κανόνες λειτουργίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας συντάχθηκαν οδηγίες που ακολουθούν το γενικό κανονισμό λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μαθητών για σχολικές γιορτές, δραστηριότητες κλπ.

Πρόσθετες πληροφορίες