Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 2ου Γυμνασίου Κω (επικαιροποιημένο)

 

  

Δείτε  την κάτοψη του ισογείου

 και την κάτοψη του ορόφου

 

Πρόσθετες πληροφορίες